US Secure Online Store

Consumables > microTUBE

8 microTUBE-130 AFA Fiber H Slit Strip V2 (12)

Prod #: 520239
Quantity: 1

$540.00
8 microTUBE-15 AFA Beads H Slit Strip V2 (12)

Prod #: 520241
Quantity: 1

$605.00
8 microTUBE-50 AFA Fiber H Slit Strip V2 (12)

Prod #: 520240
Quantity: 1

$540.00
96 microTUBE AFA Fiber Plate Thin Foil

Prod #: 520230
Quantity: 1

$490.00
96 microTUBE AFA Fiber Plate Thin Foil (10)

Prod #: 520231
Quantity: 1

$4,385.00
96 microTUBE Plate Thin Foil Seals (25)

Prod #: 520235
Quantity: 1
 

$55.00
96 microTUBE-50 AFA Fiber Plate Thin Foil

Prod #: 520232
Quantity: 1

$490.00
96 microTUBE-50 AFA Fiber Plate Thin Foil (10)

Prod #: 520233
Quantity: 1
 

$4,385.00
8 microTUBE Strip (12)

Prod #: 520053
Quantity: 1

$540.00
8 microTUBE Strip Case (120)

Prod #: 520109
Quantity: 1

$4,825.00
8 microTUBE-15 AFA Beads Strip V2 (12)

Prod #: 520159
Quantity: 1

$605.00
8 microTUBE-15 AFA Beads Strip V2 Case (120)

Prod #: 520162
Quantity: 1

$5,410.00